FöretagSAM
Detta är FöretagSAM

Tjäna på bättre arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö innebär självklart fördelar som färre olycksfall, bättre hälsa och ökad trivsel. Men den är dessutom även en viktig faktor för ditt företags framtida lönsamhet.

FöretagSAM är en utbildning som genomförs vid sex tillfällen under cirka ett halvt års tid. Under träffarna får du kunskaper om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) tar en naturlig plats i verksamhetsstyrningen. Mellan träffarna omsätter du kunskaperna i praktiskt arbete i ditt företag. Detta utvecklingsarbete görs bäst tillsammans. Därför genomförs utbildningen tillsammans med andra lokala företag som också satsar på en förbättrad arbetsmiljö och verksamhetsstyrning. Det ger tillfälle att byta erfarenheter och få inspiration. Resultatet blir bäst om ni är två från samma företag - en från ledningen och en representant från personalen, gärna skyddsombudet.

Klicka här för att ta reda på var utbildningen genomförs

Gå utbildningen

Är ditt företag intresserad av att gå utbildningen?
Kontakta en utbildare

Produced by Happiness