FöretagSAM
Detta är FöretagSAM

Vi som står bakom utbildningen

FöretagSAM är framtagen av Prevent i samarbete med verksamhetskonsulter och representanter för företagshälsovården.

Arbetsgrupp

Ulf Eldefors, Förändringskonsult
Göran Carlzon, Servicehälsan i Värmland
Peter Löfmark, Haluxa
Susanne Rönngren, Commodia
Per-Arne Spiik, Kompetens och Pedagogik

Referensgrupp

Per-Olof Aderian, Almega (Svenskt Näringsliv)
Barbro Lindqvist, IF Metall (LO)
Annelie Carlberg, Unionen (PTK)

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK
som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring
arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats
i det löpande arbetsmiljöarbetet. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På
www.prevent.se finns mer information.

Gå utbildningen

Är ditt företag intresserad av att gå utbildningen?
Kontakta en utbildare

Produced by Happiness